Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy

 

Algemene voorwaarden LZP App

In deze voorwaarden staat belangrijke informatie over de App.
Ook de veiligheid van de App komt aan bod. Als u deze voorwaarden leest, weet u precies waar u aan toe bent.

LZP App
Logistiek Zonder Papier behoudt altijd het recht om de App uit te breiden, te wijzigen dan wel stop te zetten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door bedrijfstechnische redenen.
Wanneer een rit is gestart, kan deze niet meer worden teruggetrokken. U heeft de rit namelijk wettelijk gestart.
Alle ritten die door de gebruiker zijn gestart, zijn realtime voor de opdrachtgever en bevoegd gezag inzichtelijk.

Minimale systeemeisen
Voor de gegarandeerde werking van de App gelden er minimale systeemeisen. Voor Android is dit versie 7.0.0 en voor iOS geldt minimaal versie 12.0.0.

Persoonsgegevens
De door de gebruiker ingevoerde persoonsgegevens op de registratiepagina, zijn puur en alleen voor doeleinden met betrekking tot de App. De gegevens zijn nodig om de autorisatie van de App mogelijk te maken. Alle gegevens zijn uitsluitend zichtbaar voor Logistiek Zonder Papier en uw gekozen opdrachtgever. Tevens zijn alle gegevens beveiligd opgeslagen en dus niet openbaar. Indien door gebruiker én opdrachtgever schriftelijk een opdracht tot verwijderen wordt gedaan, zal LZP hier gehoor aan geven.

Aansprakelijkheid
Logistiek Zonder Papier kan nooit aansprakelijk worden gesteld, en zal dus ook nooit schade vergoeden, voor zaken die door toedoen van de App zijn ontstaan. Ook geldt dit voor zaken die te maken hebben met fraude, verkeerde opzet of grove nalatigheid van de gebruiker. In geen van de gevallen zal Logistiek Zonder Papier schade vergoeden. Voorbeelden hiervan zijn: storing van de App, de gebruiker kan de App om wat voor reden dan ook niet gebruiken, een rit is niet tijdig verwerkt (geweigerd) of er is in de App onjuiste informatie getoond.

Blokkeren
Logistiek Zonder Papier en/of uw opdrachtgever behoudt op elk moment het recht om de App te blokkeren zonder opgave van reden. Voorbeeld van een reden kan veiligheid zijn.

Beëindigen
Indien de gebruiker de App wil verwijderen is deze hiertoe vrij. Wij adviseren dit wel in overleg te doen met uw opdrachtgever. Logistiek Zonder Papier behoudt het recht om de Appregistratie te beëindigen in de volgende situaties: de gebruiker heeft de App twaalf maanden of meer niet gebruikt of Logistiek Zonder Papier acht dit nodig in het kader van de veiligheid. Indien door gebruiker én opdrachtgever schriftelijk een opdracht tot verwijderen wordt gedaan, zal Logistiek Zonder Papier hier gehoor aan geven.

Over deze voorwaarden
Beschreven voorwaarden zijn van toepassing per 1 september 2021. Op deze App zijn tevens de reguliere ‘Algemene Voorwaarden’ van Logistiek Zonder Papier van toepassing, zie www.lzp.nl/algemenevoorwaarden.