Over WDB

Visie en koppeling met de waterschappen

WDB is in 2010 geheel vernieuwd. WDB is in samenwerking met waterschappen ontwikkeld om gegevens over watergangen overzichtelijk te kunnen beheren, verzamelen en om hoeveelheden bij baggerwerkzaamheden eenduidig te kunnen bepalen. Zowel de aannemerij als opdrachtgevers zijn gebaat bij deze duidelijkheid. Ook voor de baggerplannen en de uitvoering daarvan is WDB extra waardevol.

In de applicatie wordt per raai het gewenste/genormeerde profiel opgegeven, eventueel afgestemd op de leggers van de keur. Middels veldmetingen wordt de bestaande situatie in kaart gebracht. De applicatie berekent vervolgens de aanwezige of de te verwijderen hoeveelheden baggerspecie. Met WDB kunnen profielen voor de bestekstekeningen direct op A3 of A4 worden afgedrukt of rechtstreeks in autocad worden ingelezen, wat een enorme tijdsbesparing op tekenwerk oplevert. Na afloop van de werkzaamheden kan het nieuwe profiel eenvoudig vergeleken worden met de bepalingen in het bestek. WDB Droog heeft de mogelijkheid om GPS ingemeten bestanden te importeren (X, Y, Z) en te exporteren naar '.MET files' (bestandsformaat voor de GIS systemen van waterschappenen) en shapebestanden indien gewenst.

Uitwisselbaar

Een belangrijke functie binnen WDB is de uitwisselbaarheid van gegevens tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Zo worden op een eenvoudige manier vele data gevens verzameld door beide partijen.

WDB is ook de perfecte tool voor het beheer van watergangen. Niet alleen de kwantiteitsgegevens, maar ook de kwaliteitskenmerken van de waterbodem kunnen in de applicatie worden opgeslagen. Bovendien kunt u foto's bijvoegen. U kunt eenvoudig rapporteren of een export naar GIS maken.

Wilt u weten wat WDBCenter voor uw bedrijf kan betekenen? Of wilt u een vrijblijvende presentatie op locatie?

Hiervoor kunt u contact opnemen met Aziz Rahmouni Telefoon: Tel: 085-7609775. Email: info@wdbcenter.nl